Blog Image

HEVES MEGYEI PPB. 2022 ZAGYVA

   2022. június 19. 00:00 - 2022. június 19. 18:00

   Zagyva Lőrinci

Export Google naptár

Heves Megyei PARTI PERGETŐ bajnokság 2022

 

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a „Heves Megyei”Parti Pergető bajnokság a Lőrinci Erőmű hűtővíztároló tó rendszer feletti duzzasztott Zagyva szakaszon, a „Mátrai Pergetők”és a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége szervezésében!

A verseny alkalmas az éves sportcélú országos területi jegy igazolására!

A versenyen való részvétel alapfeltétele, hogy a versenyző rendelkezzen előre megváltott területi engedéllyel! A helyszínen való váltásra nincs lehetőség!

 

Helyszín: Lőrinci Zagyva

 

A pálya a Lőrinci-Mátravidéki Erőmű tó zsilipje feletti  híd északi betonszegélyétől, a Lőrinci temetői út hídjának déli oldaláig terjed.  A versenypálya szakaszára autóval behajtani tilos, parkolási lehetőség a pálya déli részén levő placcon lehetséges.

 

            Mellékelt térkép szerint

 

            GPS:

 

Ideje: 2022.június 19.

Nevezési díj: 12000ft

A nevezési díjat a Mátrai Pergetők HSE. számlájára kell átutalni. 11600006-00000000-27733208  Nevezést, regisztráció+ befizetett díj esetén fogadunk el!

Nevezési határidő: 2022.június 12.

A versenybe minden a versenyszabályzatban megjelölt ragadozó hal számít bele, az értékelhető megfogott halak minden megkezdett cm-re egy pontot ér, méret korlátozás minimum 15cm!

A halakat megfogásuk után kötelező mérlegelni, a horgászat a mérlegelés befejeztével folytatható! A mérlegelés a versenyideje alatt folyamatos, mérlegelő versenybírókat a rendezők biztosítják!

A versenyen az első három legtöbb pontot elérő versenyző kerül díjazásra!

Díjazás:

Első hely: kupa+ 50000ft értékű vásárlási utalvány a Gyöngy horgászbolt (Gyöngyös) jóvoltából                    

Második hely: kupa+ 40000ft értékű vásárlási utalvány a Centrum horgászbolt (Jászberény) jóvoltából

Harmadik hely: kupa+ 30000ft vásárlási utalvány  a  Spori horgászbolt (Lőrinci) jóvoltából

Legnagyobb hal: kupa+  Wonder Wobbler ajándékcsomag

 

Külön díjazásban részesül az a három legtöbb pontot elérő versenyző aki érvényes Heves megyei horgászegyesület által kiadott engedéllyel rendelkezik!

Nyereményük: kupa+ a 2023.-évi PPOB-on való indulás részvételi díja!

 

 

Napi program:

Regisztráció, beindulási sorszámhúzás: 06.00.-07.00.-ig

Verseny:

délelőtt

      07.00-07.30-ig gyülekező a versenypálya bázis pontján

      07.30-07.45-ig eligazítás a versenypálya bázis pontján

      07.45-08.00.-ig I. etap beindulás

      08.00-08.45.-ig I. etap

      08.55-09.00.-ig II. etap beindulás

      09.00-09.45.-ig II. etap

      09.55-10.00.-ig III. etap beindulás

      10.00-10.45.-ig III. etap

      10.55-11.00.-ig IV. etap beindulás

      11.00-11.45.-ig IV. etap

 

Ebéd: 12.00 órától

 

 

délután

      12.45-13.00.-ig I. etap beindulás

      13.00-13.45.-ig I. etap

      13.55-14.00.-ig II. etap beindulás

      14.00-14.45.-ig II. etap

      14.55-15.00.-ig III. etap beindulás

      15.00-15.45.-ig III. etap

      15.55-16.00.-ig IV. etap beindulás

      16.00-16.45.-ig IV. etap

Eredményhirdetés: 17.30 órától

 

Nevezni az alábbi linken lehet: NEVEZÉS

 

 

 

Heves Megyei Parti Pergető Versenyszabályzat

 

 1. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK
 2. A Megyei bajnokságokat a Heves Megyei Horgászegyesületek Szövetsége írja ki, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 
 3. Az Megyei bajnokságokon (Parti Pergető Megyei Bajnokságon), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal rendelkezzen. 
 4. A Heves Megyei Parti Pergető a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 

A bajnokság lebonyolításának rendje: 

4.1 A Heves Megyei Parti Pergető Bajnokság egyéni, nyílt nevezéses verseny. 

4.2 A bajnokságot egy szakaszban kell megrendezni.

A bajnokságot2 fordulóban (délelőtt/délután), tervezetten egy vagy két szektorban kell megrendezni.

4.4 A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, a versenykiírás szerint lehetséges.

4.5 Az egyes fordulók időtartama 4 etap x 45 perc.

4.6 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 

4.7 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 15 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők az indítási ponton kell gyülekezzenek. Az etap újbóli elindítása esetén a félbeszakított etap beindulási rácsa szerint foglalják el a horgászhelyeiket a versenyzők. Amennyiben az egyes fordulókban versenyzők legalább 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét. 

4.8 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 

4.9 A kijelölt versenypályát a „Mátrai Pergetők” HSE által megválasztott bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

4.10A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére és amennyire lehetséges teljes hosszában közel azonos jellegű legyen. A versenypályát 1 vagy 2 szektorra kell felosztani. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 5-20 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, lehetőség szerint folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A szektorokat egyértelműen kell kijelölni különös tekintettel az egyes horgászhelyekre, az esetlegesen kizárt területekre. A szektor bázist lehetőség szerint a szektorok közepén kell kijelölni. A versenypályára a segítők és nézők a nem léphetnek.  Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. A horgászhelyen (versenypályán) a versenyzőkön kívül csak a versenybíró, szektorbíró, versenybizottság tagjai, valamint a média képviselői tartózkodhatnak a versenyző zavarása nélkül. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást. 

4.11 A Megyei Bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az Megyei Bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 

4.12 A bajnokságok időpontját, helyszínét a szervező egyesület  hivatalos honlapján, nyilvánosságra kell hozni. A nevezési határidőt a szervező a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak a szervező egyesület egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés

4.13 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a versenybizottság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 

 

 1. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS
 2. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja a versenyzők tájékoztatása a verseny technikai részleteiről, a verseny lebonyolításáról, továbbá ismertetésre kerülnek jelen szabályzat főbb pontjai, különös tekintettel a verseny általános rendelkezéseire. A versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók. A szabályzat által nem érintett kérdések felmerülése esetén a verseny szervezője hoz döntést. 
 3. A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott szektorban az első etap indulási számát jelenti, egyúttal az indulási rács alapján meghatározza a többi etapra vonatkozó indulási számokat is. A szektorba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint az indulási számok alapján a történik.
 4. A versenyen a rajtszámok húzását a versenyzők saját kezűleg végzik.
 5. A versenyzők a nevezések leadásával a versenyszabályzatot elfogadták.

 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

 1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 
 2. A versenyzőktől elvárt a versenyszabályzat maradéktalan betartása.
 3. A mérlegelést szervező által biztosított versenybírók végzik.
 4. A versenybíró a versenyző zavarása nélkül folyamatosan a versenypályán köteles tartózkodni úgy, hogy a horgászatot és a fogásokat folyamatosan ellenőrizni tudja. A versenybíró feladatai:
 5. a) Ellenőrizni, hogy a versenyző betartja a szabályokat.
 6. b) Ellenőrzi a fogások érvényességét.
 7. c) Az érvényes fogást követően annak tényének igazolása a versenyző mérlegelő lapján.
 8. Az etap végén a szektoron belüli etapok értékelő lapját a versenyzőnek alá kell írni, ezzel hitelesíti és elfogadja az eredményt. Aláírás után a semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybizottság. A fogást igazoló lapok leadására és a hitelesítésre az etap végét követően 15 percig van lehetőség. Az ezt követően leadott fogási lapok érvénytelenek.
 9. A versenyfordulók végeit követően tilos a versenypályán történő horgászat. 
 10. A verseny ütemezése a versenykiírás szerint történik, melytől indokolt esetben (pl. időjárási körülmények) a versenybizottság eltérő ütemezést határozhat meg. Erre vonatkozó döntését a versenybizottság a technikai értekezleten kell ismertesse. Minden fordulóban, az adott szektorban a versenyzők 4 verseny etapot horgásznak, egyenként 45 perces versenyidővel.
 11. A versenyző a verseny ideje alatt köteles a szervezők által biztosított rajtszámot ruházata fölött viselni. 
 12. A versenyzőknek és versenybíróknak az adott versenyszakasz indítását 5 perccel megelőzően a szektor indítási pontján kell gyülekezniük az indítási rács szerinti versenyző és versenybíró párosításban az indítási sorrendnek megfelelő sorban. Minden etap elején a szektor közepén elhelyezett indító kapuból a versenybíró indítja a versenyzőket 10 másodperces időközönként. Indításkor a szektorba történő belépés után előzésre nincs lehetőség. Az a versenyző aki a szektorbíró általi indításának idején nincs az indítási kapuban a sor végén kerül indításra. Több ilyen versenyző esetén a közöttük történő indítási sorrend tekintetében az adott etap indulási sorrendjét kell figyelembe venni.
 13. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorban indítási sorrend szerint foglalják el. A versenyző a horgászhelyre történő belépés után elveszti az indítási sorrend szerinti előnyét. Az elfoglalt horgászhelyen a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot. 
 14. A verseny elindítását jelző dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alatt szabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik. A helyváltoztatás során a versenyzők óvatosan és zajmentesen kötelesek közlekedni. A helyváltoztatás az elválasztó vonalon horgászhelyekre való átlépéssel csak indokolt esetben (meredek, csúszós partszakasz) a versenybíró engedélyével lehetséges, egyébként a horgászhelyeket az erre kijelölt úton a versenypálya elhagyása nélkül kell megközelíteni. A versenyzők nem hagyhatják felszerelésüket az elhagyott horgászhelyen, vagy a közlekedésre kijelölt úton, a magukkal vitt felszerelést az elfoglalt horgászhely határain belül kell tárolni.
 15. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett!
 16. A versenyzőknek a szektor közepén az indítási ponton kell gyülekezzenek az etapok végét követően. A 45 perces horgászidő leteltével a versenyzőknek legfeljebb 10 perc áll a rendelkezésükre a szektorban elhelyezett indítópontra történő visszajutásra. 
 17. A versenyen és azt megelőzően is tilos bármilyen etetés.
 18. A versenyen csak a műcsalival történő horgászat engedélyezett, légy utánzatok használata tilos. A versenyen csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A horog lehet egy-, kettő- vagy háromágú. A horgok száma körforgó, támolygó és plasztik csali esetében egy darab, egyéb csalik esetében pedig nem lehet több a horogfelfogatási pontok számánál, mely maximum három darab lehet. 
 19. A versenyen csak partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni. 
 20. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektor (ok) ban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A botot nem tartó kéz horgászat közben folyamatosan az orsó hajtókarján kell legyen  (egy kézzel vezetni, úsztatni, emelgetni stb. nem lehet a csalit). Szigorúan tilos a zsinór kézzel történő vezetése (kivételt képez az elakadt felszerelés szabadítása).
 21. A versenyző tetszés szerinti felszerelt bottal indulhat. A tartalék botokat tárolhatja a szektor közepén kijelölt központi helyen, de tetszés szerinti darabot magával is vihet.
 22. A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter (9 láb). 

30.1 A halak kiemelése kizárólag merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Hal vízbe történő visszahelyezése csak a merítő szákkal történhet.

30.2 A szák csak a versenyző által használható és csak a megakasztott hal megszákolására alkalmazható. (elakadt csali kiszabadítására nem)! 

30.3 A verseny ideje alatt elakadt felszerelés szabadításának megkísérlése tilos bármilyen külső eszközzel. Amennyiben az a felszerelés beszakítása nélkül nem szabadítható ki, akkor a pályában okozott lehető legkisebb zavarással és a legrövidebb főzsinórral kell azt eltépni. A beszakadt felszerelés túlpartról történő összeszedése a szektorfordulót (4 etapot) követően akkor lehetséges, ha az vízbe való lépés nélkül megtehető. Amennyiben az száraz parton nem közelíthető meg, úgy csak a teljes versenyforduló lezárását követően történhet erre vonatkozóan vízbe való lépés a versenyző részérő és kizárólag saját felelősségére. A verseny közben vízbe beszakított felszerelés bármilyen módon történő direkt (ide nem értve a beszakadt felszereléssel történő horgászat közbeni összeakadást) szabadítása csak a versenyforduló lezárását követően történhet meg. 

 1. A versenyzők a verseny alatt nem használhatnak semmilyen kommunikációs eszközt (pl. telefon, walkie-talkie, stb.). Ez alól kivételt képez a vészhelyzet által indokolt eset.
 2. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik. 
 3. A fogást a mérlegelőnek azonnal jelezni kell, a hal regisztrálásáig (a fogást igazoló mérlegelőlap kitöltéséig, vagy a versenybíró ez irányú jelzéséig) a horgászat nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A versenybe nem számító, de kifogott halakat késedelem nélkül kíméletesen kell visszahelyezni a vízbe. 
 4. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, a kiemelésre szolgáló szákban élve kell tartania regisztrációig.  Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni.
 5. A halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászhely határain belül kell tartani. A másik horgászhely előtti vízterületre átúszott hal esetében a fogás akkor érvényes
 6. a) ha az nem akad össze a másik horgász felszerelésével és a hal megszákolása a megakasztása szerinti horgászhelyen történik.
 7. b) ha összeakad a másik horgász felszerelésével, de a két szerelés a szákolás pillanatában más nincs összeakadva és a hal megszákolása a megakasztása szerinti horgászhelyen történik.

Fenti szabályok akkor is érvényesek ha mindkét horgász halat fog és a felszerelések úgy akadnak össze. Amennyiben a felszerelések a szákolásig nem válnak egyértelműen elkülöníthetővé a fogás vagy fogások nem érvényesek.

 1. A fogások nem számítanak érvényesnek a következő esetekben
 2. a) a horog versenyző általi eltávolítása úgy történik meg, hogy azt előtte a versenybíró nem ellenőrizte.
 3. b) a hal elpusztult.
 4. Másik horgászhelyre átdobni, onnan halat fogni tilos!
 5. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a versenyzőnek a versenybírónak haladéktalanul jelezni kell.

 

 1. VERSENYBIZOTTSÁG
 2. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve ebbe a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.
 3. A versenybizottság minimum 3 főből maximum 5 főből áll. Elnöke: az szervező egyesület jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: a verseny főrendezője vagy rendezői továbbá, egy az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető. 
 4. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. 
 5. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni. 
 6. Valamennyi benyújtott óvás esetén, kauciót nem kell befizetni. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.  
 7. Versenybíró által észlelt kizárással járó szabálytalanság esetén a mérlegelőkkel a versenyzővel egyezteti az eset körülményeit és ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és elérhető tanúk meghallgatását, valamint elérhető kép-, vagy videó felvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.
 8. A rendező köteles szektoronként legalább 1 fő szektorbíró delegálására. 
 9. A versenybírók, szektorbírók (mérlegelők)  és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják. 

 

 1. ÉRTÉKELÉS
 2. Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, fekete sügér, csapósügér, jász keszeg, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. Minden versenyen a rendező egyesület által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján, az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. Méretkorlátozás: értékelhető halfajok esetében nem számítanak bele az értékelésbe 15cm-ert el nem érő halak, versenykiírás szerint beszámító ragadozó hal minden megkezdett cm-re 1 pontot ér. Pl.: 14,6cm-es sügér=0 pontot ér, 17,6cm-es balin= 18 pontot ér
 3. A kifogott, értékelhető halak össz cm-re határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes etapokban (példa: 1db csapósügér 18,7cm=19pont,  1db domolykó 28,9cm=30pont, 1db süllő 65,2cm=66pont, az etapban elért össz pontszám=115pont). Az etapokban a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos pontszám esetén a holtversenyben végző versenyzők az általuk elérhető helyezési számok átlagát kapják (példa: az 1. etapban két versenyző szerez115-115pontot, míg a többi versenyző ennél kevesebbet, akkor a két 115pontot szerző versenyző helyezési száma 1,5 ((1+2)/2), ha őket három 85-85-85pontot szerző versenyző követi, akkor ezen három versenyző helyezési száma 4 ((3+4+5)/3), és így tovább). Az etapban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják (példa: a szektorban 20 versenyző versenyzik, az első etapban, 8 versenyző fogott halat, 12 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott; számítás: (9+20)/2=14,5 vagyis a nullázó versenyzők 14,5-es helyezési számot kapják az etapban. Amennyiben egy versenyző nem fog halat, úgy az a szektor legmagasabb pontszámát kapja, mely a versenyzők számával megegyező.
 4. A szektorban elért helyezési sorrendet a 4 etapban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkisebb helyezési számot elérő versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6. helyen, 2. etapban 1. helyen, 3. etapban 8.helyen, 4. etapban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a fordulóban elért eredményeket.) Pontegyenlőség (azonos helyezési szám) esetén a szektorban több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legjobb etap helyezési szám dönt, annak egyenlősége esetén a következő legjobb, szükség esetén minden etap egyenlőséget kiértékelve. (példa: a szektorban két versenyző 19-19 helyezési számmal zárt, mindketten 9-9 fogott hallal, de A versenyző etap helyezései 2+5+4+8 (19), míg B versenyzőé 9,5+3+5+1,5 (19), úgy B versenyző a kedvezményezett az 1,5 mint kisebb etapban elért helyezési szám miatt.) Amennyiben minden etapban elért helyezési szám is azonos, akkor a fordulóban az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők a rájuk eső helyezési számok átlagát kapják. (példa: a fordulóban a tízedik helyezett versenyzőnek 45 helyezési száma van, őt követi két versenyző 48-48 helyezési számmal úgy, hogy a fogott halak száma is, valamint az etapokban elért helyezési számok is azonosak, akkor a két versenyző 11,5 helyezési számot kap ((11+12)/2), az őket követő versenyző 13-as helyezési számot kap.) 
 5. A Heves Megyei Parti Pergető Bajnokság összetett helyezési sorrendjét a két fordulóban megszerzett helyezési szám együttes összege határozza meg. (példa: a versenyző az első fordulóban 4. helyen végez, a második fordulóban 5. helyen, összesen 9 pontot szerez.) Az így kialakult pontszámok alapján kerül meghatározásra a Heves Megyei Parti Pergető Bajnokság helyezési sorrendje. A legkisebb pontszámmal rendelkező a győztes. Pontegyenlőség esetén a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a kisebb forduló helyezési szám dönt, ennek azonossága esetén a fordulón belüli legjobb etap helyezési szám dönt, annak egyenlősége esetén a következő legjobb, szükség esetén minden etap egyenlőséget kiértékelve. A győztes elnyeri a parti pergető magyar bajnoki címet.

 

Módosítva: 2021. február 12. A jelen szabályzat 2021. február 12-én lép hatályba. 

 

 

Térkép