Blog Image

I. Nemzetközi pisztrángfogó Pergető verseny, Horvátország

   2022. szeptember 25. 00:00 - 2022. szeptember 25. 12:00

   

Export Google naptár

NEVEZÉS: KATT IDE!

 

 

 1. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK
 2. A nemzetközi Pisztrángfogó versenyeket a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A rendező szervezet(Mátrai Pergetők HSE) hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 1 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 
  2.Az országos Nemzeti Rangsorba beszámító ( Külföldön rendezendő pisztrángfogó versenyeken), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek. Csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt.
 3. A nemzetközi pisztrángfogó pergető versenyeket a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 
  4.A nemzetközi pisztrángfogó pergető versenyek lebonyolításának rendje: 
  4.1 A nemzetközi pisztrángfogó pergető verseny egyéni, nyílt nevezéses verseny.

 4.2 A versenyt egy szakaszban, egy napon kell megrendezni, 4 szektorban,szektoronként 1-1 etapban úgy, hogy minden versenyző minden szektorban horgásszon.
A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, versenykiírás szerint lehetséges.

 4.3 Az egyes versenyek 4 etap x 1óra tiszta horgászidővel rendezik meg. 

4.4 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 

4.5 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 20 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után az indítási ponton gyülekeznek. Az etap újbóli elindítása esetén a félbeszakított etap beindulási rácsa szerint foglalják el a horgászhelyeiket a versenyzők. Amennyiben azegyes fordulókban versenyzők 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét.

 4.6 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 

4.8 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

4.9 Az külföldi nemzetközi versenyeken való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az nemzetközi versenyeken nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 

4.10 A verseny időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapjánvalamint a PPSZB facebook oldalánnyilvánosságra kell hozni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt a rendező szervezet a verseny kiírásában határozza meg 

4.11 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a versenybizottság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 

 1. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS
 2. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről. A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott szektorban az első etap indulási számát jelenti, egyúttal meghatározza a többi etapra vonatkozó indulási számokat tartalmazó rácsot. A szektorba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint az indulási számok alapján történik 
 3. A bajnokságokon a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

 1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 
 2. A versenyen csak partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni.
 3. A versenypályát 4 szektorra kell felosztani. 
 4. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 5-20 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre.
 5. Minden szektorban a versenyzők 1 db verseny etapot horgásznak, egyenként 1 óra versenyidővel.
 6. Minden etap elején a szektor közepén elhelyezett indító pontról a versenybíró indítja a versenyzőket Indításkor a szektorba történő belépés után előzésre nincs lehetőség. A versenyzők a szektor közepén a versenybírónál gyülekeznek az etapok után. A 1 órás horgászidő leteltével a versenyzőknek legfeljebb 10 perc áll a rendelkezésükre a másik szektorban elhelyezett indítópontra történő eljutásra.
 7. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorban indítási sorrend szerint foglalják el, az elfoglalt horgászhelyen a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot. 
 8. A verseny elindítását jelző dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alatt szabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik. 
 9. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett!
 10. Etetni TILOS! 
 11. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik. 
 12. A fogást a versenybírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig (a fogást igazoló nyugta átadásáig, vagy a versenybíró ezirányú jelzéséig) nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Versenyben nem számító, de kifogott halakat kíméletesen kell visszahelyezni.
 13. A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! A szák csak szákolásra használható (elakadt csali kiszabadítására nem!) Halat a vízben kell szákolni a merítő vízfelület alatti alátolásával, vízfelületből kiemelt hal alá tolt merítővel megszákolt hal (reptetett hal) nem értékelhető. Halat kézzel érinteni vagy földre letenni TILOS. Horogszabadítás esetén a merítőszák hálójával együtt szabad megfogni a halat! Hal vízbe történő visszahelyezés csak a merítőszakkal történhet.
 14. A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére.
 15. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektor(ok)ban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél, vagy a szektor közepén kijelölt helyen (versenybíró) bármennyi felszerelt bot rendelkezése állhat. A versenyző több botot is magánál tarthat a verseny ideje alatt, de horgászni csak egyetlen kézben tartott bottal lehetséges. A másik a botot nem tartó kéz az orsó hajtókarját folyamatosan fogja a horgászat közben. Egy kézzel - pl. vezetni-úsztatni nem lehet a csalit.
 16. Másik szektorba átdobni, onnan halat fogni tilos!
 17. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A műcsalin kizárólag szakáll nélküli, vagy lenyomott szakállú horog használható. A horgo(ko)n semmilyen attraktor (pl. gyöngy, toll, szőr, stb.) elhelyezése nem engedélyezett. A horogszár annak felső 1/3-ban lehet csak súlyozott. A zsinóron súlyt elhelyezni tilos (pl. drop shot, carolina rig). A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter. A horog minőségét (szakálnélküliségét) a mérlegelőnek ellenőrizni kötelező.
 18. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, a kiemelésre szolgáló szákban élve kell tartania regisztrációig.  Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni. 
 19. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe.
 20. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás határain belül kell tartani. A másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal is beszámítható, kivéve ha másik horgász zsinórjába beleakadt.
 21. ÉRTÉKELÉS

  28.Értékelhető halfajok: sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. A kifogott egyéb a versenybe nem számító halakat, megfogásuk után haladéktalanul kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakkal történő nem kíméletes bánásmód sárgalapos figyelmeztetést von maga után. Méretkorlátozás nincs, minden kifogott, itt felsorolt ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes etapokban (példa: 1 csapósügér, 1 domolykó, 3 sebes pisztráng = 5 pont) Az etapokban a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos darabszám esetén a holtversenyben végző versenyzők az általuk elérhető helyezési számok átlagát kapják (példa. az 1. etapban két versenyző fog 3-3 halat, míg a többi versenyző ennél kevesebbet, akkor a két 3 halat fogó versenyző helyezési száma 1,5 ((1+2)/2), ha őket három 2-2-2 halat fogó versenyző követi, akkor ezen három versenyző helyezési száma 4 ((3+4+5)/3), és így tovább). Az etapban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják. (Példa: a szektorban 20 versenyző versenyzik, az első etapban, 8 versenyző fogott halat, 12 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott. Számítás: (9+20)/2=14,5 vagyis a nullázó versenyzők 14,5-es helyezési számot kapják az etapban.
  29.A versenyen elért helyezési sorrendet a 4 etapban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkevesebb helyezési számot elérő versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6. helyen, 2. etapban 1. helyen.3. etapban 8.helyen, 4. etapban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a versenyen elért eredményeket.) Pont egyenlőség esetén - azonos helyezési szám esetén – a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legalacsonyabb etapban elért helyezési szám dönt (példa. a szektorban két versenyző 19-19 helyezési számmal zárt, mindketten 9-9 fogott hallal, de A versenyző etap helyezései 2+5+4+8 (19), míg B versenyzőé 9,5+3+5+1,5 (19), úgy B versenyző a kedvezményezett az 1,5 mint kisebb etapban elért helyezési szám miatt.) Amennyiben minden etapban elért helyezési szám is azonos, akkor a fordulóban az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők a rájuk eső helyezési számok áltagát kapják (példa: a fordulóban a tizedik helyezett versenyzőnek 45 helyezési száma van, őt követi két versenyző 48-48 helyezési számmal úgy, hogy a fogott halak száma is, valamint az etapokban elért helyezési számok is azonosak, akkor a két versenyző 11,5 helyezési számot kap ((11+12(/2), az őket követő versenyző 13-as helyezési számot kap.)
 22. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypálya kordonának külső határain kívülről, felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, egyéb fizikai segítséget nem nyújthat.
 23. A versenyző a verseny teljes időtartama alatt telekommunikációs eszközt (mobiltelefon, walkie-talkie, stb.) nem használhat, kivéve vészhelyzet esetén.
 24. SZANKCIONÁLÁS
 25. A verseny rendezősége “Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
 26. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül. 
 27. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, melyet a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki kettő vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a zsűri egyedi döntése alapján a versenyből kizárható. 43.A versenybírók a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják.
 28. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor, írásban is nyilatkoznak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

 1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 
 2. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie. 
 3. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben verseny rendezőjének állásfoglalásai a mérvadók 

 

 

Térkép