Blog Image
2022. április 22. 09:08

2022-es közgyűlés meghívó.

„Mátrai Pergetők” Horgász Sportegyesülete
3231 Gyöngyössolymos, Ady E. u. 22.

                                                                                                  M E G H Í V Ó


Tisztelt Egyesületi Tag !
A „Mátrai Pergetők” Horgász Sportegyesülete elnöksége az egyesület évi rendes közgyűlését
összehívja.
Ideje: 2022. május 09. napja 10 óra 00 perc
Helye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9. (HŰTŐÉPÍTŐ Kft. épülete)


Napirendje:
1.) Az elnökség általános beszámolója végzett munkájáról
ea: Antal Gábor elnök
2.) A 2021. éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló elnökségi beszámoló elfogadása
ea: Antal Gábor elnök
3.) A 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása
ea: Antal Gábor elnök
4.) Döntés a 2022. évtől irányadó tagdíj mértékéről
ea: Antal Gábor elnök
5.) Az egyesület 2022. évi pénzügyi tervének és költségvetésének elfogadása
ea: Antal Gábor elnök
6.) Egyebek
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van.
Határozatlanképtelenség esetén
a megismételt közgyűlés
Ideje
: 2022. május 16. napja 10 óra 00 perc
Helye: ugyanott
Napirendje: ugyanaz
A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, és az eredeti napirendi pontokról érvényes határozatot hozhat !


Gyöngyös, 2022. 04. 22.


Tisztelettel:
Antal Gábor
egyesületi elnök